Kjøpe kattunge fra oss/Buying a kitten from us

03.02.2018

Våre kattunger blir født i hjemmemiljø og blir daglig håndtert og vant med både barn og hunder. De blir også lært til å gå på kattedo. 

Our kittens grow up together with the family and quickly get very socialized and used to all kinds of situations and things. They are used to kids and dogs. 

Når de selges/When they are sold:
- De er minst 12 uker gamle/at a minimum age at 12 weeks
- Regsitrert med stamtavle i NRR/Registrated in NRR 
- ID merket/Microchipped
- Vaksinert/Vaccinated
- Forsikret mot skjulte feil i tre år/Three years insuranced for hidden defects
Kattungene får med seg en liten kattungepakke som inneholder foret de er vant til å få, litt kattesand for å ha i den nye kassen og et teppe med mammalukt på. 

Hva vi forventer av våre kattungekjøpere/What we expect from our buyers:
Vi ønsker veldig gjerne å fortsette å ha kontakt med kjøpere av våre kattunger, vi blir veldig glade for bilder og oppdateringer om hvordan det går med kattungen i sitt nye hjem.

We really want to stay in contact with ouer buyers, and love to get pictures and updates about how the kitten is settling in in his new home.

Ingen katter har godt av å være hjemme alene en hel arbeidsdag! LaPerm er også en veldig sosial rase og de behøver selskap. Dersom kattungen ikke har selskap om dagene selger vi ikke en kattunge, da må du heller kjøpe to kattunger slik at de kan ha selskap av hverandre.

No cats deserves to be left alone a whole work day! LaPerm is also a very social breed and needs company. If the kitten does not have company we dont sell one, then you have to buy two kittens so they can keep each other with company.

Vi både ønsker og forventer at du tegner forikring på katten din! Vetrinærregninger kan fort bli svært dyre.

We whish and expects that you insures your kitten! Bills from the veterinarian can be very expensive.

Kattunger kjøpt fra oss hvor det ikke er avtale om at kattungen skal brukes i avl skal kastreres seinest ved 12 måneders alder. Vi selger også vår katter kun som innekatter, anbefales at man har kattegård som katten kan være ute i.

Kittens bought from us where there is no agreement in use in breeding shall be castrated before they reach one year. We also sell our kittens only as indoor cats!

Vi sender ingen katter alene med fly/tog osv! Kjøper må komme og hente kattungen sin. Vi kan være behjelpelige med å møte kjøpere på flyplassen i Mo i Rana eller i Mosjøen eller på togstasjonene Mo i Rana og Bjerka.

We dont send any cats alone in flights or train! You have to come and pick up your kitten. We can meet buyers at airport Mo i Rana or Mosjøen, and on the trainstation Mo i Rana or Bjerka.

Vi forbeholder oss retten til å si nei til en kjøper dersom vi føler/tror at katten ikke kommer til å få det bra hos denne!¨

We have the rights to say no to a buyer if we feel/thinks the cat wont get a good home!

Priser/Prices:
Krøllete kattunge/Curly kitten: 12.000 NOK
Glatthåret kattunge/Straight haired kitten: 8.000 NOK

Depositum/Deposit:
3000 NOK. 
Depositumet skal betales ved reservasjon av kattunge, dette betales ikke tilbake dersom kjøper skulle trekke seg fra kjøpet. Når en kattunge er reservert kan den ikke selges til noen andre. Kattungen regnes som reservert når depositumet er inne på konto og reservasjonsavtalen er underskrevet av begge parter. Depositumet trekkes av resten av kjøpesummen som skal betales når kattungen hentes.


Deposit is paid when a kitten is reserved, you will not get your deposit back if you dont want to by the kitten later. When a kitten is reserved it can not be sold to someone else. The kitten is reserved when the deposit is on my bank account and the reservation contract is signed.