Allergivennlig rase? Allergy friendly breed?

Det sies at LaPerm KAN være allergivennlig. Men dette finnes det ingen garanti for. Noen tåler de veldig godt mens andre ikke. Vi låner ikke ut katter for testing av allergi, men om du sender oss en vaskeklut i posten inkludert frankert returkonvolutt kan vi la kattene ligge på vaskekluten for å så sende den i retur til deg. Da kan du få en liten pekepinn på om du reagerer på kattene eller ikke. 

Its told that the LaPerm CAN be allergy friendly. But there is no garanties. We dont loan ut our cats for allergy testing, but if you send us a cleean washcloth we kan let the cats lay on the cloth and then ship it back to you. Then you will get a little point at if you react on the cats.