Kattunger/Kittens

Våre kattunger blir født i hjemmemiljø og blir daglig håndtert og vant med både barn og hunder. De blir også lært til å gå på kattedo.

Our kittens grow up together with the family and quickly get very socialized and used to all kinds of situations and things. They are used to kids and dogs.